บ้านบางวัน

หัวท่า นารายณ์ พระดี ที่ศรีเมือง

โลโก้หมู่บ้าน

บ้านบางวัน

การจิบชายามเช้าเปนภาพที่คุ้นเคยของชาวบ้านบางวัน ร่วมวงสนทนากันก่อนที่จะออกเรือหาปลา ชาหอมกลุ่นกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้จากพืชพื้นถิ่น และเป็นสินค้า OTOP บ้านบางวัน อีกด้วย

ในหมู่บ้านมี 333 ครัวเรือน ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน หมู่บ้านบางวันมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสวนต้นไทร พลับพลึงธาร มีศูนย์การเรียนรู้ของหมู่บ้าน ในเหมืองต้นไทร สามารถพานักท่องเที่ยวชมป่าโกงกาง และชมวิถีชีวิตประมงพื้นถิ่น

สถานที่ใกล้เคียง

1. เมืองเก่าตะกั่วป่า

2. ทุ่งนางดำที่ตั้งของหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150

ผู้ประสานงานท่องเที่ยว

ชื่อ-สกุล

นายรวย รอดประชุม

เบอร์ติตด่อ

ชื่อ-สกุล

นายก้อง ศรีฟ้า

เบอร์ติตด่อ

กิจกรรม

ทำขนมเต้าส้อ

วันที่จัดกิจกรรม

ทุกวัน ตลอดทั้งปี โทรสอบถามล่วงหน้าได้ที่คุณก้อง ศรีฟ้า : 084-8379147

รายละเอียดกิจกรรม

ชมขั้นตอนการทำขนมเต้าส้อแบบดั้งเดิมตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมชิมขนมร้อนๆ จากเตา สดใหม่ สุดอร่อย ติดต่อเจ้าหน้าที่

กิจกรรม

ปลูกป่าโกงกาง

วันที่จัดกิจกรรม

ทุกวันตลอดทั้งปี โทรสอบถามล่วงหน้าได้ที่คุณก้อง ศรีฟ้า : 084-8379147

รายละเอียดกิจกรรม

นำนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมปลูกป่าโกงกาง โดยใช้หนังสติ๊ก (ปางนู) ยิงลูกโกงกางออกไปในผืนที่ป่าโกงกางเพื่อให้ลูกตกลงชายเลน ซึ่งจะโตเป็นต้นโกงกางต่อไปอีกในอนาคต

กิจกรรม

ร้านอาหารในเหมือง

วันที่จัดกิจกรรม

ทุกวันตลอดทั้งปี

รายละเอียดกิจกรรม

กินปูไข่สด ชิมอาหารทะเลสดๆ มากมาย พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศสุดสบาย

กิจกรรม

แห่เรือพระ ชักพระ

วันที่จัดกิจกรรม

วันออกพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี

รายละเอียดกิจกรรม

นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับประเพณีอันเก่าแก่ ที่ชาวบ้านในชุมชนร่วมมือกันทำเรือพระ พร้อมขบวนแห่ที่สวยงาม เพื่อชักพระไปวัด ร่วมกันทำบุญ

กิจกรรม

หาหอยหยำ

วันที่จัดกิจกรรม

ช่วงน้ำลงสุด 14 ค่ำ – 3 ค่ำ โทรสอบถามล่วงหน้าได้ที่คุณก้อง ศรีฟ้า : 084-8379147

รายละเอียดกิจกรรม

นำนักท่องเที่ยวล่องเรือชมธรรมชาติบริเวณป่าชายเลน แล้วไปสนุกกับการหาหอยหยำที่ดอนหอยหยำ ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ จุดกลางเวิ้งอ่าว

หมู่บ้าน

บ้านบางวัน

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 1 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150

สัญลักษณ์หมู่บ้าน

โลโก้หมู่บ้าน

จุดท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันสบายๆกับหมู่บ้านบางวัน

1 วัน ไป-กลับ

09.30 - 10.00 แนะนำข้อมูลชุมชน 10.00 - 11.00 ปลูกป่าโกงกาง โดยใช้หนังสติ๊ก (ปางนู) 11.00 - 12.00 เรียนรู้วิธีการทำขนมเต้าส้อ 12.00 - 13.00 รับประทานอาหารพื้นถิ่น 13.00 - 15.00 เที่ยวชมและผ่อนคลายที่น้ำตกตำหนัง 15.00 - 16.30 หาหอยหยำ 16.30 - 17.30 พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มท่องเที่ยว และซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของที่ระลึก 17.30 - 18.30 รับประทานอาหารพื้นถิ่น @ร้านอาหารในเหมือง และอร่อยกับหอยหยำหลากหลายเมนู

หมายเหตุ

1. เวลาและกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สินค้า ติดต่อที่ เบอร์โทร
เครื่องแกง จันจิรา จันทร์เนตร 0810912848
คุกกี้น้ำพริก ยุพา สงแก้ว 0836434688
น้ำพริกตะไคร้ ห้อง ไชยช่วย 0904949194
เสื้อสกรีน แต๋ว บุญเสริม 0833935232
สบู่สมุนไพรน้ำผึ้ง จิดาภา วิเศษสา 0820815825
ขนมเต้าส้อ อุไร รัตนดร 0854551861
น้ำผึ้ง ลุงหมี ศรีฟ้า 0848379147
ขนมจีบไส้สังขยา ธิษยา ศรีฟ้า 0952716602
กล้วยทอด-มันทอด จำเหริญ อินทร์พรม 0936975983
ชาใบขลู่ เสนอ แก้วสะอาด 0916497198
กรอบรูปเปลือกหอย ศศิลักษ์ เถาว์เป็น 0619137989
กระเป๋าผ้าสกรีนลายหมู่บ้าน อัมพร ศรีประเสริฐ 0862684420
เทียนหอม เพ็ญลฎา พรหมศรี 0899337357
กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ วนิดา แก้วกุดัง 0828030332

NEARBY

แนะนำหมู่บ้านใกล้เคียง

บ้านคุรอด

ชาวบ้านคุรอดเป็นชาวพุทธทั้งหมด มี 340 ครัวเรือน ซึ่งจำนวนประชากรยังไม่ถึง 1,000 คน ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร อาทิ สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมันสถานที่ใกล้เคียง1. หมู่เกาะสิมิรัน2. หมู่เกาะสุรินทร์3. เกาะพระทอง

ชุมชนศรีเมือง

ชุมชนศรีเมือง ในอดีตเป็นหัวท่า ที่เรือขนส่งสินค้าต่างๆ จะมาจอดที่หัวท่าแห่งนี้ ผู้คนในอดีตเรียกชุมชนแห่งนี้ว่า “หัวท่าย่านยาว” ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ชุมชนแห่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย แต่ต่อมาในภายหลัง เมื่อเมืองตะกั่วป่ามีความเจริญขึ้น ก็ทำให้การคมนาคมได้เปลี่ยนไป จากที่ขนส่งกันทางเรือ ก็เปลี่ยนเป็นการขนส่งทางบกมากขึ้น ทำให้ชุมชนแห่งนี้ไม่ครึกครื้นเหมือนในอดีต และเมื่อมีถนนตัดขึ้นมาที่ชุมชน ชื่อถนนว่า “ศรีเมือง” ชุมชนก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ จากชุมชน “หัวท่าย่านยาว” เป็น “ชุมชนศรีเมือง”  ถึงแม้ว่าวิถีชีวิตจะเปลี่ยนไป แต่ความอบอุ่นก็ยังคงอยู่ ชาวบ้านชุมชนศรีเมือง มีความเป็นกันเอง ทั้งคนในชุมชน และนักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีโอกาสได้มายังชุมชนแห่งนี้ รับรองได้เลยว่า จะสนุกจนไม่รู้ลืมอย่างแน่นอนภายในชุมชนศรีเมือง ไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม แต่บริเวณรอบๆชุมชนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติหลายแห่ง อาทิ สะพานเหล็กบุญสูง , เมืองเก่าตะกั่วป่า , จวนเจ้าเมือง , วัดคงคาภิมุข , คลองสังเน่ห์ Little Amazon ถ้าอยากรู้ว่าบรรยากาศของศรีเมืองจะเป็นอย่างไร ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิตสถานที่ใกล้เคียง1. เขาหลัก 2. เมืองเก่าตะกั่วป่า

บ้านท่าจูด

บ้านท่าจูด เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งได้รับรางวัลชุมชนลูกโลกสีเขียว ประจำปี 2557 จาก ปตท. เป็นอู่ข้าวอู่น้ำให้กับคนในชุมชน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และประมง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  บ้านท่าจูด สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่หลงใหลการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติสถานที่ใกล้เคียง 1. เขาหลัก 2. เมืองเก่าตะกั่วป่า